nedeľa 4. februára 2018

Šachový krúžok - 1. polrok

V prvom polroku školského roka pracuje v šachovom krúžku 15 žiakov. Krúžok vedie v našej škole pani učiteľka Ivana Čepová.


Počas školského roka sa žiaci oboznámili so základnými poznatkami histórie šachu, pojmami šachovnica, stĺpec, rad, diagonála. Spoznali šachové figúry, ich chod, pôsobnosť a hodnotové prirovnanie, najzákladnejšie pravidlá šachu, čo je to šach, mat, pat a rošáda. Počas 1. polroka sa zoznámili aj s používaním šachových hodín, so základnými šachovými otvoreniami v partiách, plánom prechodu do strednej hra. Žiaci sa úspešne zapojili do školských šachových súťaží a Reinter GPX v šachu mládeže.
Aktivity krúžku uverejňujeme na šk. webstránke www.zshu.sk


sobota 30. decembra 2017

2. kolo školského šachového turnaja

Dňa 21.12.2017 sa v našej škole uskutočnilo 2. kolo školského šachového turnaja. V kategórii dievčat sa na prvom mieste umiestnila Olívia Seková z 3.A a na 2. mieste Lenka Križalkovičová z 3.B. V kategórii chlapcov sa na 1. mieste umiestnil Peter Greňo z 3.A, na druhom mieste Marek Huray z 3.A, na treťom mieste Jakub Čekovský z 3.A. Blahoželáme!
1. kolo školského šachového turnaja

Dňa 16.11.2017 sa v našej škole uskutočnilo 1. kolo školského šachového turnaja. V kategórii dievčat sa na prvom mieste umiestnila Lenka Križalkovičová z 3.B a na 2. mieste Linda Baľová z 1.A. V kategórii chlapcov sa na 1. mieste umiestnil Pavol Greňo zo 6.A, na druhom mieste Leo Simon zo 6.A, na treťom mieste Igor Chomča zo 4.A.
utorok 1. novembra 2016

1. kolo školského šachového turnaja v šk. roku 2016/2017V utorok, 25. 10., sa v našej škole uskutočnilo 1. kolo školského šachového turnaja. Tejto súťaže sa zúčastnil spolu 20 žiakov z 1. aj z 2. stupňa.
Súťaž prebiehala pod dohľadom rozhodcov: pani učiteľky Ivany Čepovej a pani učiteľky Jany Lukáčovej. Turnaj pozorným očkom sledoval aj hlavný rozhodca - pán riaditeľ Miroslav Postihač.

V tomto turnaji máme viac víťazov v jednotlivých kategóriách:

Dievčatá: 1. miesto Ema Švigárová, 4.A trieda
                 2. miesto Hana Krišková, 4.A trieda
                 3. miesto Hana Hurayová, 4.A trieda

Chlapci: 1. miesto Leonard Simon, 5.A trieda
               2. miesto Tobiáš Babjarčík, 4.A trieda
               3. miesto Igor Chomča, 3.A trieda

Srdečne blahoželáme!!!

Priebeh jednotlivých kôl si môžete pozrieť tu: 
http://chess-results.com/tnr244906.aspx?lan=1&art=1&wi=821

O tom, že šach patrí medzi obľúbené aktivity našich žiakov svedčia aj úspechy z rôznych okresných súťaží, o ktorých sme informovali aj na stránke našej školy. Každoročne okrem pravidelných školských súťaží realizujeme školské kolo Humenskej šachovej ligy a zúčastňujeme sa jednotlivých kôl okresnej súťaže GPX a okresnej súťaže Humenskej šachovej ligy. Viac na stránke nášho šachového krúžku pani učiteľky Čepovej.

štvrtok 23. júna 2016

Finále Humenskej žiackej ligy ZŠ v šachu - 1. miesto pre našu školu!

Štvrtok 23. júna sa konalo Finále ďalšieho ročníka Humenskej žiackej ligy ZŠ v šachu. Je to turnaj družstiev, ktorého sa zúčastnilo 49 žiakov z piatich základných škôl v Humennom.

Do školských šachových turnajov na ZŠ, ktoré sa konali na štyroch z piatich zapojených škôl sa zapojilo dokopy 136 žiakov. Najviac ich bolo zo ZŠ Dargovských hrdinov, a to 59.
Vo štvrtok sa stretli 10 členné družstvá v priestoroch Šachy Reinter s. r. o. a určili víťaza na tento rok. Na prvom mieste sa umiestnila ZŠ Dargovských hrdinov, ktorá pre svoju školu vybojovala digitálne šachové hodiny. Strieborná skončila ZŠ Hrnčiarska, ktorá vybojovala drevenú šachovú súpravu. Bronz si odniesla ZŠ Jána Švermu, ktorá si taktiež vybojovala drevenú šachovú súpravu pre svoj krúžok :)
Výsledky a priebeh turnaja si môžete pozrieť TU:
http://www.chess-results.com/tnr228107.aspx?lan=4&art=0&wi=821

Najlepší hráči: http://www.chess-results.com/tnr228107.aspx?lan=4&art=4&wi=821

Text: Marianna Aľušíková, Reinter s. r. o.


Blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy!

Mgr. Ivana Čepová, vedúca šachového krúžku