piatok 26. októbra 2012

Šachovnica, veža

Tento týždeň sme si opakovali , čo sme sa už naučili. Teda - čo všetko máme na šachovnici, aké máme stĺpce, riadky a diagonály, určovali sme polohu jednotlivých polí a pracovali sme aj s pracovnými listami. Naučili sme sa pohyby prvej figúry - veže.


 

Ako šach pomáha školákovi

Zo stránky Slovenského šachového zväzu  je tu pre rodičov niekoľko užitočných informácií:

1. Štúdia, ktorá zahŕňala 3 000 detí vo vyše 100 školách v New Yorku a ktorá dokázala, že deti hrajúce šach oproti deťom, čo šach nehrali, mali lepšie známky nielen v matematike (o 17-20%), ale aj v anglickom jazyku.

2. Šach zlepšuje aj čítanie detí, čo si nie všetci uvedomujú. Malí šachisti musia zapisovať svoje partie, pri riešení problémov čítať zadania a veľmi skoro začínajú čítať aj šachovú literatúru. Šachisti sú väčšinou vášniví čitatelia.

3. Ďalšie štúdie napríklad dokázali, že šach vedie k lepším výsledkom z testov týkajúcich sa kritického a tvorivého myslenia.

4. V súčasnosti, keď špičkoví šachisti a šachistky sú často ešte len tínedžeri, je najlepšie začať so šachom už v predškolskom veku. Pokiaľ dieťa chce byť úspešné, malo by sa začať seriózne venovať šachu najneskôr v prvej triede, to znamená v šiestich rokoch.

5. Nikto nechce, aby som sa stal Einsteinom
Keď hrám šach, neznamená to, že budem veľmajster alebo majster sveta. Podobne ako v prípade matematiky, hudobnej či výtvarnej výchovy. Nikto nechce, aby som sa stal Einsteinom, Beethovenom či van Goghom. Tak ako rôzne predmety rozvíjajú u detí rôzne schopnosti a zručnosti, tak aj šach prispieva k zvyšovaniu ich rozumovej úrovne.

6. Šach zvyšuje inteligenciu detí a prospieva im v nasledujúcich oblastiach:

7. Pozornosť - deti sa učia chápať výhody pozorného sledovania a koncentrácie. Ak nedokážu sledovať, čo sa deje, nemôžu vhodne reagovať bez ohľadu na to, aké sú múdre.

8. Predstavivosť - Deti sú nútené si predstaviť rôzne akcie v rôznom poradí, pred tým ako sa udejú. Túto vlastnosť rozvíjame u detí tým, že ich učíme si predstavovať budúce ťahy bez toho aby ťahali figúrkami.

9. Predvídanie - Deti sa učia najprv myslieť, potom konať. Po čase šach pomôže rozvinúť trpezlivosť a myslenie ako také.

10. Porovnávanie možností - Deti sa učia, že nemusia spraviť hneď prvú vec, čo ich napadne. Učia sa zvažovať rôzne možnosti a ich pre a proti. Rozhodovací proces je lepší, ak je podložený logikou.

11. Abstraktné myslenie - Deti sa učia odpútať od detailov a rôzne témy či koncepty použiť v rôznych ale súvisiacich situáciách.

12. Plánovanie - Deti sa učia si stanovovať ciele a určovať si konkrétne kroky vedúce k nim. Veľmi dôležité je, že sa učia v prípade potreby prehodnotiť svoje ciele, či plány na základe zmeny situácie.

13. Súčasné zvažovanie rôznych možností - Deti sa učia neupínať len na jeden možný plán. Paralelne zvažujú rôzne možnosti.

Začíname hrať šach

Štvrtok (18.10.) bol pre nás naozaj zážitkom! Naša pani učiteľka nás prihlásila do projektu Šach na školách. Dostali sme šachovnice, šachové figúry a prvú hodinu sme absolvovali pod vedením pána Ing, Jaroslava Pčolu, výkonného riaditeľa firmy Šachy Reinter, n. o. Naučil nás, čo je to šachovnica, aké máme figúry, aké sú môžu byť ich pozície...už teraz sa tešíme na ďalšie hodiny s našou pani učiteľkou.

Niečo o šachu:
- deti môžu začať hrať šach už vo veku 4-5 rokov, včasný začiatok môže prispieť k tomu, aby dieťa vyniklo
- zvyšuje inteligenciu detí, predstavivosť
- zlepšuje sústredenie, vytrvalosť a predvídanie
- pomáha deťom lepšie sústrediť pozornosť na nejakú vec
- odbúrava agresivitu
- posilňuje intuíciu dieťaťa
- rozvíja abstraktné myslenie detí

Šach fascinuje deti, pretože sú v tomto svete ducha brané vážne a pretože sú nezávisle na svojom veku hodnotené a porovnávané len podľa svojej hry.
Projekt Šach na školách...začíname!

Naša pani učiteľka sa volá Ivana Čepová. Hoci sme ešte len prváci, už nás zapojila do projektu Šach na školách. Keď bola taká ako my, tiež začínala hrať šach.
Takže začíname, v priebehu celého školského roka vás budeme informovať, ako nám to ide, čo všetko sme sa naučili. Ak sa chcete dozvedieť viac informácií o projekte Šach na školách, kliknite na logo Slovenského šachového zväzu: