sobota 14. decembra 2013

A opäť hráme šach!

Aj v našej škole prebieha šachová liga. Jej prípravné kolo sa uskutočnilo v októbri a vo štvrtok 21.11. si v prvom kole zmeralo sily 18 žiakov z prvého a aj z druhého stupňa.
Šachistov usmerňovali rozhodcovia – p. učiteľka Lukáčová a p. učiteľka Čepová. Povzbudiť prišiel aj pán riaditeľ a možno aj preto sa našim športovcom tak darilo. V kategórii chlapcov získal:
1. miesto Lukáš Seman z 5.A
2. miesto Pavol Greňo z 3.A
                  Richard Porochnavý z 3.A
3. miesto Radoslav Hužička z 2.B
V kategórii dievčat získali:
1. miesto Bianka Ficeková z 2.B
                 Tamara Berdáková z 2.B
                 Ivana Morozová z 2.B.
Srdečne blahoželáme víťazom, ale musíme spomenúť aj veľmi dobré výkony ostatných spoluhráčov. Už teraz všetkých záujemcov pozývame na druhé kolo, ktoré sa uskutoční pravdepodobne 11. decembra. Prosíme všetkých záujemcov, aby sa prišli prihlásiť.piatok 13. decembra 2013

Reinter liga 4. kolo - 2. miesto pre našu školu

Po minuloročnom úspešnom organizovaní prvého ročníka Humenskej žiackej ligy základných škôl, pokračovala s nástupom nového školského roka REINTER LIGA ZŠ V ŠACHU.
Liga bola  súťažou družstiev jednotlivých základných škôl a 1. stupňa osemročných gymnázií z mesta Humenné.

Celá súťaž sa skladala zo štyroch základných  ligových kôl. Každá škola mohla nasadiť do turnaja len jedno družstvo, ktoré bolo tvorené zo siedmych  hráčov. V ňom muselo byť zastúpené minimálne jedno dievča  a maximálne traja žiaci navštevujúci druhý stupeň ZŠ. Šachové družstvo v jednotlivých štyroch kolách reprezentovali: Katarína Bažíková z 8.A, Daniel Lopata a Lukáš Seman z 5.a, Stela Simonová zo 4.A, Richard Porochnavý, Pavol Greňo a Samuel Kužma z 3.A, Michal Pandoš z 3.B, Ladislava Gajdošová z 3.C, Hanka Gajdošová a Radoslav Hužička z 2.B. Vďaka týmto športovcom získala naša škola po sčítaní bodov zo všetkých štyroch kôl pekné 2. miesto. Radosť zo získaného diplomu a medailí bola naozaj zaslúžená!

Súhrnné vyhodnotenie turnaja spolu s odovzdaním cien, medailí, trofejí a diplomov pre víťaznú školu slávnostne prebehlo 13. decembra po odohratí posledného štvrtého kola. A ako sa nám v ňom darilo? V poslednom kole skončilo naše šachové družstvo s výrazným náskokom na 1. mieste. Mali sme aj víťazstvá na šachovniciach. Na 1. šachovnici, kde sú najťažší súperi, zvíťazil Daniel Lopata, na 2. šachovnici získal prvenstvo Lukáš Seman a na 3. šachovnici Stelka Simonová.

Srdečne blahoželáme a v hraní šachu pokračujeme aj naďalej! Či už v šachových krúžkoch, na školských turnajoch, alebo v ďalšom pokračovaní Humenskej šachovej ligy.